Historie

Tratě dnešní Doupovské dráhy začaly vznikat postupně. Nejprve jako ryze industriálně-agrární cukrovarská dráha z Kaštic do Krásného Dvora, posléze prodloužená do Radonic u Kadaně. Až po dlouhých dvaceti letech pak došlo k dalšímu rozšíření a to směrem z Radonic do Doupova a z Vilémova ku Kadani, kde součástí této tratě bylo (konečně!) přímé napojení královského města Kadaně na železniční síť. Původně totiž Kadani sloužilo jen nádraží Kadaň-Prunéřov (dodnes stále existující staré prunéřovské nádraží).

Postupný vznik tratí je patrný z následujícího schématu, kde jsou černou barvou znázorněny provozované tratě (čárkovaně vlečky, tečkovaně důlní dráha SD) a šedou barvou tratě zrušené.